4Subsea_Fieldlayout_Xvision

Forskningsrådet lyser ut inntil 50 mill. kr til en målrettet, tidsavgrenset satsing. Midlene skal gå til prosjekter som kan bidra til omstilling av bedrifter i leverandørindustrien knyttet til petroleum og maritim sektor der fallende oljepris og lavt aktivitetsnivå har ført til økende arbeidsledighet og stort omstillingsbehov. Prosjektene skal dreie seg om omstilling rettet mot nye markeder ved bruk av bedriftens kjerneteknologi som kan anvendes innen for eksempel helse, IKT, varehandel og tjenestesektoren, miljø/bærekraft, mineralindustri, avansert produksjon og forretningsmodeller.

Forskningsrådet kan støtte prosjekter med 0,5-3 mill. kr per år. Det gis støtte for en periode på 2 til 3 år. Støtten fra Forskningsrådet utgjøre maksimalt 50% av godkjente prosjektkostnader, og prosjektene må ha oppstart i 2016.

Forskningsrådet legger vekt på at søknaden må ha tilstrekkelig høyt nivå på innovasjonsgrad, FoU aktivitetene, gjennomføringsevne og addisjonalitet (utløsende effekt).

Her er link til utlysningen: http://www.forskningsradet.no/no/Utlysning/BIA/1254017431908/p1173268235938?progId=1253962812404&visAktive=true

Merk at søknadsfristen er kort: 25. mai 2016.