Som medlem av Skudeneshavn Arena kalles De herved inn til årsmøte.

Sted: Gamle Banken
Dato: Torsdag 27. april
Klokkeslett: 19.00

Agenda:
1. Åpning av møte og godkjenning av innkalling
2. Valg av ordstyrer og referent
3. Gjennomgang av årsmelding fra gruppene
4. Gjennomgang av regnskapet for 2016
5. Endring av organisasjonen - vedtektsendringer
6. Budsjett 2017
7. Kontigent 2017
8. Valg
9. Innkomne forslag

Innkomne forslag skal være styret i hende innen 14.04.2017 til kontakt@skudeneshavnarena.no

Vel møtt
Hilsen Hovedstyret