Som medlem av Skudeneshavn Næringsforening kalles De herved inn til årsmøte.

Sted: Kaigata 105 (Gamle kafeen på ferjekaien)
Dato: Torsdag 05. april
Klokkeslett: 19.00

Agenda:
1. Åpning av møte og godkjenning av innkalling
2. Valg av ordstyrer og referent
3. Gjennomgang av årsmelding
4. Gjennomgang av regnskapet for 2017
5. Budsjett 2018
6. Kontigent 2018
7. Valg
8. Innkomne forslag

Innkomne forslag skal være styret i hende senest to uker før årsmøtet til kontakt@skudeneshavnarena.no

Vel møtt
Hilsen Hovedstyret