Innkalling til Årsmøte  – 19 Februar 2014
Sted: Gamle Banken,
Postveien 19, 4280 Skudeneshavn

Dato:

19.02.2014 KL 1800-2000

 

INNKALLING

 

   Jf. Styrevedtektene for Skudeneshavn Arena innkalles det med dette til   årsmøte 

Dagsorden:

 

  1. Godkjenning av innkalling og saksliste.
  2. Valg av referent og ordstyrer.
  3. Styrets beretning (årsrapport).
  4. Regnskap og budsjett
  5. Innkomne saker/forslag til årsmøte.
  6. Valg av styremedlem.
  7. Styrets representasjon på forskjellige samarbeidsfora
  8. Eventuelt.

 

 

Styret ønsker alle medlemmer og innbyggere vel møtt til årsmøte i Skudeneshavn Arena.

 

 

Skriftlig forslag til saker som skal   behandles på årsmøtet skal sendes styrer minst 14 dager før årsmøtet,   innen  5 februar. Innkomne saker blir   sendt medlemmene minst 7 dager før årsmøtet. Til andre som ikke har betalt   medlemmsavgift så kan innkomne saker leses på hjemmesiden til Skudeneshavn   Arena 7 dager før årsmøtet. Årsmelding og regnskap blir også lagt ut 7 dager   før møte.

 

 

Med vennlig hilsen

 

Jan Henrik Høines                Odd   Inge Olsen                  Håkon Døsen   Styreleder                              Nestleder                             Sekretær