Rapporten fra gruppearbeidet er nå ferdig. Prosessen til nå har vært gjennomført med grunnlag i en forståelse av at de som bor i Skudeneshavn har førstehånds

kunnskap om; hva byen har vært, hva den er i dag, hvordan de enkelte delene av mangfoldigheten fungerer og hvordan samspillet mellom de ulike elementene er.

Alle som lever i et bysamfunn gjør seg tanker om hva som mangler eller kunne vært bedre, og hvilke utfordringer byen

står overfor. For å se resultatet gå inn på link under

 

http://www.karmoy.kommune.no/no/tema/bolig-og-eiendom/kommunal-planlegging/byutviklingsprosjekter-og-stedsanalyser/skudeneshavn/byutvikling-rapport-fra-gruppearbeid-skudeneshavn