Skudeneshavn Arena sendte forrige uke følgende pressemelding:
Skudeneshavn Arena liker ikke det alternative forslaget som Åkrehamn Vekst har gått ut med – dette forslaget er kun en løsning for de som bor og arbeider i Åkrehamn. For alle de som bor eller har ærend sør for Åkrehamn er ikke dette noe løsning! Folk flest skal forbi Åkrehamn!

Vi er opptatt av at man ikke skal glemme sør-Karmøy i denne debatten.
I Skudeneshavn er det faktisk mange store bedrifter som er avhengig av god kommunikasjon for å sikre sunn økonomi og fortsatt vekst. Her sør har vi blant annet Skude Fryseri, Solstad Offshore, Skude Industri og Stillasgruppen bare for å nevne noen. I tillegg kommer pendlere til og fra sør Karmøy. Det er mer viktig enn noengang at vi får på plass en skikkelig og pålitelig veiforbindelse mellom Sør Karmøy og Haugalandet! Vi kan ikke på noen måte akseptere at vi skal ende opp helt i bakevja!

For at Sør Karmøy fortsatt skal være et attraktivt område både for beboere og arbeidsgivere så må det innen rimelig tid komme en løsning på bordet som gjør at man kan pendle mellom Skudeneshavn og Haugesund som ytterpunktene innenfor 30 minutter – og vi må kunne stole på at det tar 30 minutter! Klarer vi å få laget en vei som gir 30 minutter pendling mellom Haugesund og Skudeneshavn så er plutselig hele Karmøy et meget godt alternativt bosted for folk som arbeider på Haugalandet.

Vi ser på omkjøringsvegen som et viktig ledd i å sikre bærekraftig utvikling på Sør Karmøy. Ny vei mellom Veasletta og flyplasskryssen blir fase 2. Vi kjemper selvsagt også for gang- og sykkelstien mellom Li og Skudeneshavn.
Alt dette er meget viktige saker for oss, og som vi ikke kan se på at blir smuldret i debatten om bompenger og prioriteringer. – og hvorfor skal vi akseptere at alt skal finansieres kun med bompenger? Hvor er staten oppi dette?
Vi mener å huske at når debatten raste som verst om Karmøy Kommune skulle innføre bomstasjoner så var trusselen fra myndighetene at dersom vi ikke fikk på plass bomstasjoner så ble det kutt i tilføringen av midler til vei vedlikehold. Nå virker det som det er akkurat det som har skjedd – alle midler har opphørt og alt skal betales med bompenger – skal vi virkelig finne oss i alt dette?!

Men når vi først er inne på alternative løsninger – hvorfor kan vi ikke gå inn for det alternative forslaget som Statens Vegvesen sendte inn til Karmøy Kommune i 2010.

Etter hva Skudeneshavn Arena forstår så er dette et alternativ som Fylkesmannen ikke har like sterke innvendinger imot som de øvrige. Uansett hvilken side av Heiavatnet veien kommer inn på gamleveien igjen så passer det godt for videre planlegging av ny vei helt til flyplassen! Dette alternativet må derfor etter vårt synd være helt greit.

Det viktigste for oss er å få en pålitelig vei forbi Åkrehamn som sikrer god og pålitelig flyt i trafikken!
Skudeneshavn Arena ber derfor Karmøy Kommune ta frem dette alternative igjen og sørge for at dette kommer igjennom

Daglig leder  i Skudenehavn Arena, Trygve R. Haaland.

Har du innspill om denne debatten, send det gjerne til kontakt@skudeneshavnarena.no