Rogaland fylkeskommune begrunner vedtaket med at fredningsprosessen i bygningsmiljøet på Holmen har høy grad av autensitet og kulturhistorisk verdi.

En ønsker å styrke vern og forvaltning slik at det samsvarer mer med de unike verdier og kvaliteter Holmen i Skudeneshavn representerer.

Fredningen gjør det mulig for det offentlige å bidra i større grad med økonomisk tilskudd til de private eierne. Det påpekes at ivaretakelse av de nasjonale kulturhistoriske verdiene som er av allmenn interesse på Holmen ikke bare er de enkelte private eieres ansvar, men også det offentliges.

Området Gamle Skudeneshavn er fra før vernet, og omfatter 130 bygninger. Det er 14 av disse bygningene som nå fredes. Den største forskjellen på dette er at et vern kun gjelder utvendig, mens en fredning i tillegg kan omfatte faste verneverdige interiører. I tillegg blir forvaltningsansvaret overført fra kommunen til vernemyndighetene i fylket og Riksantikvaren.

-Karmøy kommune og ikke minst huseierne i Skudeneshavn får mye skryt fra nasjonale vernemyndighet for måten byen er tatt vare på. Skudeneshavn er nå løftet opp på det høyeste nasjonale nivå som kulturhistorisk by, sier en stolt kommuneantikvar Lars Tveit.