Utdrag fra avisartikkel på h-avis.no. Link til rapporten og hele artikkelen nederst i innlegget:

Driften av et badeland i Skudeneshavn kan gå i balanse. Men prosjektet trenger drahjelp fra kommune, investorer og lokalbefolkning for å bli realisert.

KARMØY: En analyserapport Asplan Viak har utarbeidet for Skudeneshavn Arena forteller at et badeland i Skudeneshavn vil få besøk av mellom 70.000 og 104.000 betalende gjester i året. Driften av badeanlegget kan gå i balanse. Prosjektet kan realiseres i løpet av tre-fire år.

Rapporten bygger på erfaringene fra moderne badeanlegg 16 andre steder i Norge. Asplan Viak antyder at det vil koste rundt 150 millioner kroner (eks. moms) å bygge et badeland i byen på Sør-Karmøy, og at slikt anlegg vanligvis vil få ca. 18 millioner kroner i spillemidler.

Asplan Viak har ikke vurdert hvordan anlegget i Skudenes skal finansieres. Utgiftene til renter og avdrag er heller ikke tatt med i regnestykket, som gir balanse i driften.

– Rapporten viser at det er mulig tidsmessig og driftsmessig å få til et badeland i Skudeneshavn. Men før vi mobiliserer innbyggerne og investorer, er det viktig at den politiske ledelsen i kommunen gir signaler om dette er noe vi skal gå videre med, sier initiativtaker Heine F. Birkeland.

1465225278368

Sør-Karmøy har i flere tiår opplevd stagnasjon i folketallet. Etter at ferjeforbindelsen til Randaberg forsvant, har det vært bred politisk enighet i Karmøy om å stimulere til utvikling på Sør-Karmøy. Birkeland mener at et badeland vil gi store synergieffekter.

– Er mulig

– Det fyller veldig mange av ønskene: Befolkningsvekst, utvikling av næringslivet, fritidstilbud og Skudeneshavn som fyrtårn i reiselivssatsingen, sier han.

Selv om det ikke blir anbefalt i rapporten, er Høyre-politikeren svak for privat-offentlig samarbeid (OPS). Denne modellen ble brukt for å bygge idrettshall på Torvastad og storhall på Vea.

Birkeland håper at et tilsvarende samarbeid mellom idrettslag/innbyggere og kommune kan bidra til at Skudenes får et badeanlegg bygget i tilknytning til ungdomsskolen, bibliotek og kulturhus.

– Alt er mulig om vi ønsker det nok. Det er snakk om vilje og visjoner, mener han.

Her er link til artikkelen i H-avis

Skudeneshavn badeanlegg – Analyserapport 2016