Følkemøte Nordvegen Historie Senter 8.4.14

Karmøy Kommune og Skudeneshavn Arena arrangerer folkemøte på ungdomsskolen den 15.10.2015.

Karmøy kommune er kommet godt i gang med den kommunestrukturprosessen som våre nasjonale myndigheter har anmodet kommunene om. Det betyr i hovedsak at kommunen har gjennomført en 0-punktsanalyse og nå er i gang med en mulighetsstudie for storkommune på Ytre Haugalandet. I sitt vedtak om denne saken, har kommunestyret vedtatt at det skal være en åpen og demokratisk prosess. For å gi innbyggerne mulighet til å involvere seg, har kommunen opprettet en portal på sine nettsider og gjennomført en innbyggerundersøkelse.

Neste steg er å arrangere fem folkemøter I kommunen, ett i hver sone. Møtet for sone 1 (sørdelen av øya) er lagt til ungdomsskolen 15. oktober fra klokka 19 til 21. Skudeneshavn Arena bistår kommunen med gjennomføring av dette møtet.

Temaet for møtet er «utkant»: Er det verre å være utkant i en stor enn en mellomstor kommune? Og hva er utkant – er det entydig negativt eller kan det snus til noe positivt? Har det egentlig noen betydning om en er utkant eller sentrum, hvis det en har å tilby er kvalitet?

Temaer/spørsmål/innfallsvinkler

Er Skudenes en utkant – og er vi fornøyd med å være det?

Er utkant en begrensning eller en mulighet?

Hvordan påvirkes betydningen av å være «utkant» av om en er del av en stor eller mellomstor kommune?

Infrastuktur og trafikksikkerhet

Næring – maritimt hotell og badeland?

Turisme – er det bare positivt å være «sommerby»?

Befolkningsutvikling/-vekst. Tilrettelegging for vekst (boligtomter)

Identitet

Kommunale tjenester (blant annet Skudenes BBH) Skole – bibliotek – kulturhus

Hvordan ser vi for oss Skudenes i framtida?

Kommunale arbeidsplasser

Program

Kaffeservering

19.00   Velkommen, kort om bakgrunnen for møtet

19.10   Innledning ved Håkon Randal

19.30   Diskusjoner ved småborder 4 x 10 min

20.15   Diskusjon i plenum

Avslutning (seinest 20.50)

Les mer på Karmøy Kommunes nettsider

Har du tanker om hvem som burde delta i debatten eller forslag til tema så er det flott om du sender oss noen ord