Rogaland fylkeskommune kommer til Skudeneshavn mandag 7. november for å informere om tilskuddsmidler for alle eiere innenfor kulturmiljøfredningsområdet.

Årets søknadsfrist er 15. november.

Her blir det mulig å stille spørsmål direkte til de som skal behandle søknaden, samt få hjelp til selve skjemaet.
Skjemaet ligger her: http://www.rogfk.no/Tilskudd-og-oekonomisk-stoette/Natur-og-kulturvern2/Tilskudd-til-fredete-bygg-og-anlegg

Sted: Skudeneshavn kulturhus
Tid: 07.11.16
Kl: 19.00

Husk: for å søke tilskudd må det legges ved kostnadsoverslag fra håndverker.