Skudeneshavn Arena var sammen med Åkrehamn Vekst og Byen Vår Kopervik invitert av Karmøy Næringsråd til møte med Formannskapet i Karmøy kommune. På møtet fikk Formannskapet informasjon om hvordan byene i kommunen jobber og hvilke prioriteringer som byene gjør i sitt arbeid.

Karmøy Næringsråd orienterte først om hvilke forventninger og råd det lokale næringslivet gir til våre lokale politikere. Politikerne tok godt imot rådene både når det gjelder satsing på tomter og andre tema. Det ble også gitt innspill for å få kommunen til å ta på alvor arbeidet som er gjort med byutviklingsplanene.

Fra Skudeneshavn Arena satte vi fokus på tre områder. Det første vi satte fokus på var viktigheten av å få fullført sykkel og gangstien her sør. Det neste var å sikre at det ble tatt i bruk attraktive og gode tomter og eiendommer både til næringsvirksomhet og til boligfomål. Det siste fokuset var å sikre at det holdes et høyt fokus på kultur og reiseliv med fokus på vår del av Karmøy.

Karmøy Næringsråd og organisasjonene i de tre byene fortsetter sitt gode samarbeid for å sikre at det som ble tatt opp i møtet blir fulgt opp i kommunens videre arbeid. Det ble også i møtet understreket at det er viktig å sikre gode møtepunkter som kan ivareta de behovene som vi har for samarbeid.