Innkalling til Årsmøte  – 17. mars 2016
Sted: Postvegen 19 – Gamle Banken

Kl:  

 18.00 – 20.00

 

INNKALLING

 

   Jf. Styrevedtektene for Skudeneshavn Arena innkalles det med dette til   årsmøte

Dagsorden:

  1. Godkjenning av innkalling og saksliste.
  2. Valg av referent og ordstyrer.
  3. Styrets beretning (årsrapport).
  4. Regnskap og budsjett
  5. Innkomne saker/forslag til årsmøte.
  6. Valg av styremedlem.
  7. Styrets representasjon på forskjellige samarbeidsfora
  8. Eventuelt.

 

Styret ønsker alle medlemmer og innbyggere vel møtt til årsmøte i Skudeneshavn Arena.

 Skriftlig forslag til saker som skal   behandles på årsmøtet skal sendes styret minst 14 dager før årsmøtet,   innen  3. mars.  Innkomne saker blir sendt medlemmene minst 7 dager før årsmøtet. Til andre som ikke har betalt   medlemmsavgift så kan innkomne saker leses på hjemmesiden til Skudeneshavn   Arena 7 dager før årsmøtet. Årsmelding og regnskap blir også lagt ut 7 dager   før møte.

Med vennlig hilsen

Styre i Skudeneshavn Arena

Skudeneshavn Arena