Du er herved invitert åpent næringslivsmøte i regi av Skudeneshavn Arena. Møtet vil finne sted på ungdomsskolen mandag 30. mai kl 1900. Det en en spennende og aktuell agenda for møtet hvor både ordfører og næringssjefen stiller:

  • Sykkel og gangsti fra Sandve til Skudeneshavn – orientering om status i prosjektet
  • Skude Fryseri har planer om utvidelse – Arne Harald Stensland forteller om planene
  • Næringstomter i Skudeneshavn. Det er regulert et område på Storamyr som ikke er opparbeidet. Tilbud skaper etterspørsel? Næringssjef i Karmøy Kommune Per Velde orienterer om hva som er plan for opparbeiding og når en kan forvente ferdigstillelse.
  • Eiendomsskatt på 7 promille for næringseiendommer. Det er stadig flere som stiller spørsmålstegn ved satsen på 7 promille. At eiendomsskatten vil bli avviklet er det ikke mange som har tro på helt enda, men har de styrende politikerne en plan om å redusere satsen som i disse tider vil være svært belastende for mange bedrifter? Ordfører Jarle Nilsen vil si noen ord om dette.
  • H-avis kommer og informerer om hva de kan tilby medlemmene av Skudeneshavn Arena og hvorfor medlemmene bør benytte H-avis.

Det er ikke nødvendig med påmelding. Fri inngang.