av Anders L. Eie — sist endret 19.02.2013 – 22:30

Varaordfører Helge Thorheim var overveldet over oppmøtet under det første av ni folkemøter om ny kommuneplan. Gymnastikksalen på Skudenes ungdomsskole var full av engasjerte tilhørere.
Knallstart for folkemøte-serie 

God oppslutning om folkemøte i Skudenes.

Tirsdag kveld deltok omlag 150 skudenesbuer på det første av ni folkemøter om kommuneplanen. Og det var en engasjert gjeng som hadde funnet veien til ungdomsskolen.

Etter at varaordfører og leder av hovedutvalg for samfunnsplanlegging, Helge Thorheim, hadde ønsket velkommen, innledet seniorarkitekt Jarle Stunes og samfunnsplanlegger Håkon Randal om planprosessen.

Etter dette var planen at tilhørerne skulle samles seg rundt kaffebordene for å diskutere. Men det lot seg ikke gjøre – det var rett og slett for mye folk. Dermed ble det heller åpnet for innspill fra salen. Det ble mange stikkord på blokka til de to planleggerne. Blant temaene som som opptok beboerne sør i kommunen tirsdag, kan nevnes strandpromenade fra Skudeneshavn til Syre, plassering av legevakt, gang- og sykkelvei og kulturarven. Mest snakk ble det naturlig nok om samferdsel, både om ferga som blir lagt ned når T-forbindelsen åpner, hovedveien (riks-/fylkesvei 47), østre veien (rv. 511) og busstilbudet. Her var det ønsker om ekspressrute til og fra Haugesund og buss til Stavanger via flyplassen.

Også tomtetilbudet engasjerer. Det ble pekt på at en del av tomtene som er regulert for boliger er for dyre å bygge ut og at boligbyggingen dermed har stoppet opp. – Men hvis en kunne gjøre byggefeltet Raunefjell ekstra barnevennlig ved å lage skibakke og skøyteis, ville det kanskje bli mer attraktivt. En annen var opptatt av at det er knyttet så mange rekkefølgekrav at planforslaga stopper av seg selv. – Et gult felt på kartet er ikke noe verdt i seg selv…

Ett innspill gikk ut på at Skudenes kan være en god plass for å øve på samhandlingsreformen. Stikkord var eldrebølge, friskvern og omsorgsteknologi.

Flere advarte mot for mye negativ tenking. Befolkningsstatistikken kan tyde på at sone 1 (sørdelen av øya) er mindre attraktiv. Men det nok av eksempler som tilsier det motsatte – turisttrafikken, arbeidsplassene og festivalene, for å nevne noe.