Steiningsholmen Holding AS, et selskap eid av Solstad Invest AS, Stillasgruppen AS og Brødr. Olsen Holding AS har inngått en avtale med Smietangen Eiendom AS om kjøp av Steiningsholmen Eiendom AS, et selskap som eier attraktive industriarealer på Steiningsholmen i innseilingen til Skudeneshavn (tidligere Grenland KSI). Eiendommen består av 30 mål land og ca 8.000 m2 bygningsmasse.

De kommersielle vilkårene er konfidensielle mellom partene.

Steiningsholmen Eiendom AS ønskr å videreutvikle industriområdet på Steiningsholmen. Det er inngått langsiktige leieavtaler med Skude Verft AS, Stillasgruppen AS og Brødr. Olsen AS og man forventer høy aktivitet på eiendommen de kommende årene.

Skude Verft AS er et verksted med hovedproduksjon rettet mot industri- og offshore virksomhet. Skude Verft har også en mindre tørrdokk og utfører alle typer arbeid om bord i skip.

Stillasgruppen AS er en av ledende totalleverandørene av stillas i Norge og leverer stillas til industri, offshore, bygg samt vedlikehold og modifikasjonsprosesser. Stillasgruppen planlegger å flytte sin produksjonsvirksomhet til Steiningsholmen.

Brødr. Olsen AS er Norges største totalleverandør av flisprosjekter og vil flytte sin lagervirksomhet til Steiningsholmen.

Kontaktpersoner:

Lars Peder Solastad (Steiningsholmen Holding AS), telefon 913 18585

Sam Wiig (Skude Verft AS), telefon 901 15061

Brian Sjøen (Stillasgruppen AS), telefon 404 04340

Odd Inge Olsen (Brødr. Olsen AS), telefon 91 13453