›Gruppens hovedrolle er å legge til rette for etablering av ny næring. Dette innebærer jobbing med hotellplaner, taxibåt og andre næringstyper. Hotellplaner står høyt på agendaen siden turisme er en viktig næring for Skudeneshavn. Foruten skal gruppen jobbe mot kommunen for å skaffe til veie attraktive næringsområder og være et bindeledd mellom bedrifter i Skudeneshavn og Karmøy Kommune. Næringslivsgruppen jobber også med å forbedre kommunikasjonen mellom Skudeneshavn og de andre byene i området slik at det blir enklere for andre å drive næring i Skudeneshavn

Her kommer det mer informasjon om bedrifter i Skudeneshavn. Planen er at denne siden skal fungere som våre lokale gule sider. De som er medlemmer i Skudeneshavn Arena vil få utfyllende informasjon og kontaktdetaljer, mens de som ikke er medlemmer vil kun få navnet på firmaet.