«Foreningen har som formål å ivareta Skudeneshavns utvikling og vekst på best mulig måte ved å fokusere på økonomiske,sosiale, og kulturelle interesser. Skudeneshavn Arena skal sammen med sine medlemmer sørge for at Skudeneshavn er en by i vekst og utvikling, der innbyggerne og tilreisende trives.»

– Fra Stiftelsesdokumentet

2Sommersted skilt

Bakgrunn

Skudenes Forum ble startet i 1990 som en forening der en fokuserte på å være en paraply organisasjon for lag og foreninger. Navnet ble endret til Skudenes Forum i 1995. Foreningen klarte aldri å samle Skudeneshavn og det ble vanskelig å få engasjement for sakene som ble fremmet. Parallelt med Skudenes Forum hadde ved en sterk Handelsstandsforening og Skudenes- havn Næringsutvikling som ble avviklet i 2008. Våren 2011 inviterte Skudenes Forum til møter med den hensikt å samle alle positive krefter i en og samme organisasjon. Resultatet var at ca. 30 engasjerte mennesker ble en del av prosessen og en ble enig om satsingsområder. Dette resulterte i at Skudeneshavn Arene ble etablert og registrert i Brønnøysund.

Hva er Skudeneshavn Arena?

Skudeneshavn Arena er en organisasjon som bygger videre på Skudenes Forum, og som har til hensikt å samle alle relevante organisasjoner til en hovedorganisasjon for bedre å dra i samme retning. Tidligere har det vært mange organisasjoner i Skudeneshavn, og andre organisasjoner har hatt problemer med å vite hvem de skal ta kontakt med. Handelsstanden, Skudenes Forum, lag og foreninger, reiselivsgruppen og andre organisasjoner har levd sine egne liv med en egen organisasjon. Skudeneshavn Arena består av fire hovedgrupper: Handelsstanden, Nærmiljøgruppen, Næringslivsgruppen og Reiselivsgruppen. Hver gruppe har en leder og en nestleder som er en del av hovedstyret, samt at det er en styreformann. Tanken er at dette styret skal være et styrende styre, som jobber med strategi og langsiktig tenking, mer en et styre som koster gatene og henger opp julepynt.

Formålet med omorganiseringen

Skudeneshavn Arena er en profesjonalisering av driften, og vi ser allerede positive gevinster med Arenaen. Skudeneshavn Arena er kommunens kontaktpunkt i de fleste saker som angår Skudeneshavn. Vi er også medlemmer i destinasjon Haugesund og Haugalandet, Haugesundsregionen næringslivsforening, Haugaland vekst og Karmøy Næringsråd. Vi ønsker å være en del av regionen, og vi føler at det er lettere å få ting gjort når en har gode relasjoner med aktørene på Haugalandet. Målet om å kraftsamle lokale aktører har ført til en økt forutsigbarhet for eksterne aktører. Vi håper at det vil bli lettere å få med nye krefter på dette prosjektet slik at vi kan skape nye muligheter for oss som bor i Skudeneshavn. Vi vil forsøke å motivere til deltakelse for alle som ønsker å bidra›

Hva gjør vi og hvordan

Alle undergruppene har hyppige møter med referater som blir formidlet til alle via en intern portal, og hovedstyre har 4 hovedstyremøter i året, samt en rekke småmøter om det skulle skje noe uventet. I gruppene er resurspersonene fra kommunen tilstede om de ønsker dette, og så langt har det vært godt oppmøte fra kommunen og de har gitt oss tilbakemelding på at det er svært positive til prosessen vi har satt i gang. Oppbyggingen av organisasjonen er tilnærmet lik Byen vår Kopervik og Åkrehamn vekst i form, men vi har en bredere organisasjon som enn så lenge er basert på frivillighet. Daglig leder er Trygve R. Haaland og han fungerer som Skudeneshavn Arena sin kontaktperson /pressekontakt

Veien videre

›Tanken er at Skudeneshavn Arena skal driftes mer som et bedriftsstyre. Vi ønsker å generere kapital til investeringer og har et prinsipp om utgifter til inntektservervelse, slik at vi kan få satt i gang prosjekter som vil generere vekst i framtiden. Formålet med å ansette en daglig leder er at vi kan gå litt bort ifra dugnadsånden, og heller ha en dedikert person som jobber med dette hele året. Vi jobber tett sammen med andre lignende organisasjoner på Haugalandet fordi vi tror at et tett samarbeid er veien til bedre næringsutvikling og befolkningsvekst i Skudeneshavn