Nedenfor ser du tabellen med medlemskontigent for de ulike kategoriene. For privatpersoner, eiere av bygg i sentrum (gårdseiere) og lag og foreninger er det en fast kontigent. Det tilkommer ikke serviceavgift for privatpersoner, gårdseiere og lag og foreninger.

For medlemmer av Handelsstanden og Næringlivsgruppen gjelder en fast grunnkontingent + en omsetningsbasert serviceavgift som du ser av tabellen.

For å melde deg inn, ber vi deg bruke skjema på siden «bli medlem«.

 

Produktnr Type medlem

Kontingent

Serviceavgift

Sum

1 Enkeltperson

200,00

0,00

200,00

2 Gårdseier

500,00

0,00

500,00

3 Lag og forening

500,00

0,00

500,00

4 Grunnkontingent (er tillagt sum nedenfor)

500,00

5 Serviceavgift omsetning < 1.000.000,-

500,00

3.000,00

3.500,00

6 Serviceavgift omsetning < 2.000.000,-

500,00

4.000,00

4.500,00

7 Serviceavgift omsetning < 3.000.000,-

500,00

5.000,00

5.500,00

8 Serviceavgift omsetning < 4.000.000,-

500,00

6.000,00

6.500,00

9 Serviceavgift omsetning < 5.000.000,-

500,00

7.000,00

7.500,00

10 Serviceavgift omsetning < 6.000.000,-

500,00

8.000,00

8.500,00

11 Serviceavgift omsetning < 7.000.000,-

500,00

9.000,00

9.500,00

12 Serviceavgift omsetning < 8.000.000,-

500,00

10.000,00

10.500,00