Sommeren 2015 vedtok Karmøy Kommunestyre å avvikle ordningen med å betale folk for jobben med å flagge på offentlige flaggstenger i kommunen som ikke står ved offentlige bygg. Dette gjelder 49 stenger som til frem til da hadde vært betjent via fire kontrakter som Karmøy har hatt med privatpersoner og lag om å utføre jobben for dem. Så snart denne nyheten kom ut, ble det et utrolig stort engasjement blant kommunens innbyggere. Debattfeltene på sosiale medier rant fort over av frustrerte kommentarer fra folk som ikke kunne godta at Karmøy kommune hadde planer om å fjerne hele 49 flaggstenger som de til nå har betalt folk for å betjene.

For å sikre fortsatt flagging i Skudeneshavn, gikk Skudeneshavn Arena og Skudefestivalen sammen om å overta ansvaret for flagging på offentlige flaggstenger. Det er Skudeneshavn Arena som står for selve gjennomføringen med flagging mens de to foreningene deler på drifts- og vedlikeholdskostnadene.

Dette gjelder følgende flaggstenger:

  • 3 stk på torget
  • 1 stk på Havnafjellet
  • 2 stk i parken
  • 2 stk ved Snørteland
  • 2 stk Rv 47

Grunnen til at vi overtok denne oppgaven, er at vi mener det er svært viktig å flagge under både små og store begivenheter. Vi har ikke bare påtatt oss oppgaven, men også kostnadene det medfører med vedlikehold av stenger, fornying av flagg og mer til. Da begge foreningene driver sitt arbeid  basert på dugnad og frivillighet, er vi nødt til å finne måter å dekke inn våre kostnader i denne forbindelse. Ved at du som privatperson melder deg inn i Skudeneshavn Arena, bidrar du direkte til driften av flagging i Skudeneshavn.

Vi tilbyr også salg av flaggdag! Dette er et tilbud til bade bedrifter og privatpersoner som har noe å feire.

Les om flaggsaken på nettet

Tar grep for å sikre videre flagging (Haugesunds Avis 18.06.2015)

Sikrer videre flagging i Skudeneshavn (Karmøynytt 18.06.2015)

Vil finne løsning på flaggsaken (Karmøynytt 16.06.2015)

Mulig løsning på flaggsaken (TV Haugaland 19.06.2015)

Flaggdepatten raser videre (TV Haugaland 28.05.2015)

Karmøy Kommune dropper å flagge for å spare penger (TV Haugaland 25.05.2015)