Den 19. oktober kl 18.00 har du mulighet å få veiledning i hvordan du skal søke om tilskuddsmidler til fredede bygninger i Skudeneshavn
Fristen for å søke om tilskuddsmidler til fredete bygninger hos Riksantikvaren via Rogaland fylkeskommune er 15. November. Alle som er innenfor det varslede fredningsområdet har muligheten til å søke støtte til antikvariske merkostnader. For å bistå ved eventuelle spørsmål og ta en gjennomgang av søknadsskjemaet arrangeres veiledning i søknadsskriving.
Søknadsveiledningskurset arrangeres i Skudeneshavn kulturhus (Gamle Brannstasjonen).
Arrangør: Rogaland fylkeskommune og Karmøy kommune.