tekst fra Karmøy kommune sine sider - av Eivind Jahren
Hele 11 næringslivskurs tilbyr Karmøy kommune til etablerere og bedrifter som ønsker faglig påfyll i hvordan de kan utvikle bedriften sin i 1. halvår.
Største tilbudet noen gangNæringsrådgiver Pål Nygård gleder seg over å kunne tilby tidenes største kurstilbud til etablerere.

– Det er gledelig å se at vi i år kan tilby så variert kurstilbud for de som ønsker å starte ny bedrift eller utvikle bedriften sin, sier  næringslivsrådgiver Pål Nygård. – For første gang tilbyr vi også eget introduksjonskurs på engelsk fordi pågang har vært så stor.

Gjennom partnerskapet Skape.no tilbyr Karmøy kommune ulike temakurs tilpasset hvor i etableringsfasen du er. Skape.no er et samarbeid mellom Rogaland fylkeskommune, Innovasjon Norge, NAV Rogaland, Fylkesmannen i Rogaland og alle kommunene i Rogaland. Skape.no gir veiledning og opplæring til etablerere i Rogaland som vil starte egen bedrift.

– I tillegg til kurstilbudet arrangerer vi eget Skape forum i juni. Dette er en storsamling spesielt for gründere hvor du kan mingle og treffe andre etablerere fra hele Rogaland, sier Nygård.

Planlegger du å starte egen bedrift eller ønsker du faglig påfyll om hvordan du kan utvikle bedriften din? Her finner du Karmøy kommunes næringslivskurs for 1. halvår 2013 som du kan velge ut ifra ditt behov:

24. januar – Markedsføring og profilering

Dette temakurset gir deltakerne en fyldig innføring i hvordan du går frem for å synliggjøre din bedrift og dine produkter eller tjenester i markedet gjennom markedføring og profilering.

29. januar, 27. februar, 12. mars, 9. april, 21. mai – Introduksjonskurs

Kurset er for etablerere som nylig har etablert eller har plan om å etablere egen bedrift, og gjennomgår i løpet av tre timer grunnleggende elementer som er viktig i forbindelse med etablering av egen bedrift. Du får nyttige og praktiske råd i forbindelse med oppstart av egen virksomhet, og anledning til å stille spørsmål.

20. februar – Bygging og bruk av nettverk – sosiale nettverk

Målet med kurset er å gi innføring i nettverks- og relasjonsbygging. Deltakere lærer hvordan de kan bygge og vedlikeholde nettverk for å oppnå resultater for bedriften. En vesentlig del av kurset tar for seg opprettholdelse og bruk av sosiale medier på Internett, som Facebook, LinkedIn, Twitter etc.

14. mars – Budsjettering og økonomiforståelse

Kurset tar for seg hvordan du bygger opp budsjetter på en praktisk måte. Du trenger ikke å være økonom for å ha utbytte av kurset.

24. april – Foretningsplan og strategi

Deltakerne vil få kjennskap til hva en forretningsplan er, hvorfor det er et nyttig verktøy og hvordan man praktisk kan jobbe med forretningsplanlegging.

7. mai – Presentasjonsteknikk

Kurset skal gi etablerere innføring i hvordan en god presentasjon bygges opp, forutsetninger for å nå frem med budskapet og praktiske tips med hensyn til presentasjon.

15. mai – Introduction Course for Business Startup

This course will be helpful if you wish to start a business. The course is free. The course runs from 6:00 p.m. to 9:00 p.m.

13. juni – Skape Forum

Nettverk er viktig for etablerere. Skape Forum er en storsamling spesielt for gründere – stedet der du treffer andre etablerere og relevante fagfolk i distriktet. Her vil du kunne mingle og treffe andre etablerere fra Rogaland!

Se Skapes nettside for mer informasjon og påmelding.