Skudeneshavn Arena har mottatt forespørsel på om Skudenshavn kan være en gjestehavn  for båter i Tall Ships Race 2014. Skudeneshavn Arena jobber nå for å få sende inn søknad. Kommer tilbake med mer info. Cruise in Company etappen under The Tall Ships Races 2014 går mellom Fredrikstad til Bergen i
perioden 15.0727.07.14. Denne etappen er en såkalt vennskapsseilas hvor seilskutene får tid til å
bli bedre kjent med norskekysten og utvalgte havner.
Cruise in Company(CinC) etappen blir gjort i samarbeid med de offisielle vertshavnene Fredrikstad og
Bergen. Det er opprettet en egen CinC komite som er ledet av seniorrådgiver ved Kystverket, Rune Oldervik
. Rune har god kjennskap til arrangementet og deltok på lignende da arrangementet var i
Bergen i 2008. På CinC etappen vil mellom 6-8 havner få muligheten til å bli med som utvalgte og
anbefalte anløpssteder for seilflåten. Disse havnene blir såkalte «Cruise in Company» -havner. Rune
Oldervik vil ha den løpende dialogen med de utvalgte havnene og sørge for at planlegging og
gjennomføring av havnebesøkene blir gjort på en best mulig måte og i henhold til gjeldende