Kulturmiljøfredning i Skudeneshavn

Karmøy kommune ved Aud-Irene J. Jacobsen skriver—
Riksantikvaren har bestemt at deler av Skudeneshavn skal fredes som kulturmiljø jf. § 20 i kulturminneloven. Skudeneshavn nevnes i stortingsmeldingen Framtid med fotfeste (2012-2013) som et kulturhistorisk miljø aktuelt for kulturmiljøfredning.
Skudeneshavn Arena ønsker å delta i dette arbeidet, slik at du som bor i Skudeneshavn og eier eiendom innenfor området, (se link fra Karmøy kommune) får den informasjonen som en ønsker i forhold til om dere går rundt og ønsker å bygge nytt, bygge ut eller endre bygg på eiendommen.

23. november blir det nytt folkemøte angående kulturmiljøfredningen.

Tid og sted kommer.

Tilskuddsmidler
Kulturmiljøfredningen gjør at eiere av bygninger innenfor det varslede området har muligheten til å søke midler hos Riksantikvaren, via Rogaland fylkeskommune. Husk frist .15. November!.

Søknadsskrivingskurs

Den 19. oktober kl 18:00 vil det holdes et søknadsskrivingskurs på Skudeneshavn kulturhus .

I søknaden er det krav til et kostnadsoverslag på tiltaket. Så dersom du går med planer om å søke midler i år, vil det være lurt å ta kontakt med håndverkere for prisoverslag allerede nå.

Høringsuttalelse til Riksantikvaren

Skudeneshavn Arena har sendt inn høringsuttalelse til Riksantikvaren på det forslaget som ble lagt frem 30.11.2015. Brevet vårt kan du lese her